piątek 24 stycznia 2025      Miejski Ośrodek Kultury „Strzelnica“ w Czeskim Cieszynie

Historia

Mistrzowickie Bale Śląskie należą do najstarszych imprez tego typu na Śląsku Cieszyńskim. Organizuje je nieprzerwanie od r. 1965 Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z inicjatywy swego przewodniczącego, Daniela Kadłubca, który jest też ich wodzirejem od samego początku po dzień dziejszy. Odbywały się one do końca lat 80. ub. wieku  w dawnej gospodzie na Fibakówce, która po r. 1989 została sprzedana i zamieniona na warszaty i hurtownię.

Bale te cieszyły się taką popularnością, że zjeżdżali na nie sympatycy nie tylko z obu stron Śląska Cieszyńskiego, ale także z głębi kraju. Zainteresowanie nimi było duże, że już trzy godziny przed ich rozpoczęciem były zajęte wszystkie miejsca, dlatego organizatorzy wprowadzili od lat 70.  miejscówki,  wykupywane długo przed terminem imprezy. Bywało i tak, że oznaczano balowiczów kokardkami czerwonymi i niebieskimi, bowiem tańczono na przemian wg  ich  koloru. Parkiet dla wszystkich okazał się bowiem za mały. Atmosfera była niezwykła, choć na sali nie było centralnego ogrzewania, tylko palono w dwu piecach, do których  co chwila dosypywano  węgiel. Nic to nie znaczyło w porównaniu z tym, co działo się na sali – zawsze były konkursy na MISS Balu, obowiązkowe  były tańce  śląskie, śląskie śpiewy, zabawy taneczne, walczyk sercowy, a sala tonęła w elementach  śląskiego zdobnictwa, bufety były zaopatrywane w domowe kołacze, pączki, ciastka (krepliki), kefir, honorowano te osoby, które zdecydowały się przyjść w stroju regionalnym. Szczególnie dbano o to, by kapele były na poziomie i miały opanowany także  repertuar regionalny. Do takich należała szczególnie orkiestra MK PZKO z Błędowic pod kierownictwem  inż. Władysława Folwarczego, która zabawiała gości co namniej przez 13 lat. Po jej rozwiązaniu Fibakówka nadal gościla  świetne orkiestry Henryka Sumery z Trzyńca i inż.  Jerzego Pasza z Czeskiego Cieszyna. Organizatorzy zapraszali na pokazy cieszyńskie zespoły regionalne, kapele  ludowe, swoje mistrzostwo prezentowali tu państwo  Bronisława i Grzegorz  Wałachowie, wówczas najlepsza para czechosłowacka i jedna z najlepszych w Europie w tańcach towarzyskich. Po likwidacji Fibakówki bale przeniesiono na krótko do miejscowej remizy strażackiej, po czym, przy współpracy z  firmą Equus, postanowiono urządzać te imprezy w hotelu Piast w Czeskim Cieszynie, a po zmianie jego właściciela i zamianie sali reprezentacyjnej na  bazar wykorzystywano przez dwa lata Dom Polski Żwirki i Wigury w Cierlicku, następnie, a tak jest do dziś, czeskocieszyński  Miejski Ośrodek „Strzelnica”, znajdujący się tuż przy moście granicznym na Olzie.

Zmieniali się również zaproszeni wykonawcy, prezentowały się orkiestry „Smolaři”, „Rivieras”, ostatnio „Wall Street” z Jastrzębia-Zdroju,  nigdy też nie mogło zabraknąć kapel ludowych, takich jak „Olza”, Kamraci” czy „Capkowie” ze słowackiego Skalitego, zachwycali balowiczów Rudi Schubert,  Alicja Majewska, grupa estradowa ZPiT „Śląsk“ im. St. Hadyny, węgierska grupa tańca  ludowego z Bratysławy itd.

Od pięciu lat znowu jedynym organizatorem Bali  Śląskich jest niewielkie Miejscowe Koło PZKO z podcieszyńskich Mistrzowic, które zawsze serdecznie zaprasza na tę już kultową imprezę do wszystkich lokali „Strzelnicy“, tym bardziej, że od r. 2012 została poszerzona jej formuła, dająca przestrzeń młodym balowiczom, dla których przeznaczony jest  także Jazz Club z rytmami dyskotekowymi.

Kontakt

PZKO Mistrzowice

Organizator balu, zamawianie biletów: info@balslaski.cz

Sprawy techniczne: objednavka@balslaski.cz

 

Sprzedaż biletów - Warunki sprzedaży

Sponsorzy 2024

Sponsor generalny
Partner medialny

Sponsorzy

Strona internetowa korzysta w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych z cookies. Interakcja z webem jest zarazem wyrażeniem zgody.